Štednja

Odabirom štednje u Veneto banci Vaš novac je na sigurnom. Štednjom stvarate sigurnost i omogućavate bezbrižniju budućnost za ostvarenje željenog cilja.

Ovisno o Vašim mogućnostima i očekivanjima Banka je za Vas kreirala različite modele štednje te su Vam na raspolaganju:

 • Standardna štednja
 • Rentna štednja
 • Aktivna štednja

Depoziti građana osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka - DAB do uključivo visine od 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja.

Standardna štednja


Standardna štednja namijenjena je klijentima koji žele sigurno štedjeti na određeno vrijeme uz povrat uloženih sredstava i uvećanje za pripadajuću kamatu.
Standardnom štednjom omogućena Vam je:
 • sigurnost, jer po isteku oročenja ostvarujete isplatu glavnice uvećanu za kamatu
 • atraktivna kamatna stopa ovisno o visini iznosa i roku oročenja
 • sigurnost fiksne kamatne stope te odabir valute oročenja
 • mogućnost raspolaganja štednim ulogom i prije isteka roka oročenja, bez naknade

Na temelju standardne štednje možete realizirati Lombardni kredit na osnovu zaloga depozita u vrlo kratkom vremenu uz minimalne troškove.

Rentna štednjaRentna štednja namijenjena je klijentima koji žele sigurno štedjeti na određeno razdoblje te uz povrat uloženih sredstava ostvariti pravo na periodičnu isplatu kamata (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje).
Rentnom štednjom omogućena Vam je:
 • sigurnost, jer po isteku oročenja ostvarujete isplatu glavnice te isplatu kamate tijekom trajanja oročenja
 • atraktivna kamatna stopa ovisno o visini iznosa i roku oročenja
 • sigurnost fiksne kamatne stope te odabir valute oročenja
 • mogućnost raspolaganja štednim ulogom i prije isteka roka oročenja, bez naknade

Aktivna štednja


Aktivna štednja namijenjena je klijentima koji žele sigurno i postupno štedjeti na
određeno razdoblje uz mogućnost višekratnih uplata i isplata tijekom ugovorenog
razdoblja.
Višekratnim uplatama klijent prelaskom u viši depozitni razred ostvaruje pravo
na višu kamatnu stopu. Višekratne isplate dopuštene su do visine početnog iznosa unutar ugovorenog depozitnog razreda. Aktivna štednja ugovara se uz automatizam obnavljanja.