Veneto banka d.d.

Veneto banka d.d., Zagreb, Draškovićeva 58, osnovana je 18.06.1992. kao dioničko društvo, a započela je s radom 08.07.1992. kada je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Sjedište Banke je u Zagrebu, a poslovanje se obavlja putem mreže poslovnica koje se nalaze na području 4 županije Republike Hrvatske i to 2 u Zagrebu, te u Puli, Poreču, Rijeci i Splitu.

Javne objave Veneto banke

Javna objava bonitetnih zahtjeva

Vezani sadržaj i preuzimanje dokumentacije

Godišnji financijski izvještaji

Vezani sadržaj i preuzimanje dokumentacije