OROČENA ŠTEDNJA ZA GRAĐANE

 
Štednjom stvarate sigurnost i omogućavate bezbrižniju budućnost za ostvarenje željenog cilja. Odabirom modela oročene štednje u Veneto banci Vaša ušteđevina je na sigurnom. 
 
Ovisno o Vašim potrebama i mogućnostima Banka je za Vas kreirala različite modele štednje u kunama i stranoj valuti te su Vam na raspolaganju:
 • Standardna štednja,
 • Rentna štednja,
 • Aktivna štednja.
 
STANDARDANA ŠTEDNJA
 
Standardna štednja namijenjena je klijentima koji žele sigurno štedjeti na određeno razdoblje uz povrat uloženih sredstava s uvećanjem za pripadajuću kamatu.
 
Karakteristike standardne štednje:
 • oročena štednja s jednokratnom uplatom,
 • minimalan iznos oročenja potreban za ugovaranje iznosi 500,00 HRK ili 100,00 EUR,
 • atraktivne kamatne stope ovisno o visini depozita i roku oročenja,
 • sigurnost fiksne kamatne stope te odabir valute oročenja,
 • minimalan rok oročenja je 1 mjesec,
 • mogućnost automatskog obnavljanja oročenja,
 • mogućnost raspolaganja depozitom i prije isteka roka oročenja, bez naknade za prijevremeno razročenje uz obračun i isplatu kamate sukladno Odluci o kamatnim stopama Banke,
 • prilikom obračuna kamate Banka obračunava i uplaćuje porez i prirez sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
 
Na osnovu oročenog depozita ostvarujete mogućnost realizacije lombardnog kredita u vrlo kratkom vremenu i uz minimalne troškove.
 
RENTNA ŠTEDNJA
 
Rentna štednja namijenjena je klijentima koji žele sigurno štedjeti na određeno razdoblje te uz povrat uloženih sredstava ostvariti pravo na periodičnu isplatu kamata.
 
Karakteristike rentne štednje:
 • oročena štednja s jednokratnom uplatom,
 • periodična isplata kamate (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje),
 • minimalan iznos oročenja potreban za ugovaranje iznosi 3.500,00 HRK ili 500,00 EUR,
 • atraktivne kamatne stope ovisno o visini depozita i roku oročenja,
 • sigurnost fiksne kamatne stope te odabir valute oročenja,
 • minimalan rok oročenja je 3 mjeseca,
 • mogućnost automatskog obnavljanja oročenja,
 • mogućnost raspolaganja depozitom i prije isteka roka oročenja, bez naknade za prijevremeno razročenje uz obračun i isplatu kamate sukladno Odluci o kamatnim stopama Banke,
 • prilikom prijevremenog raskida rentne štednje, prethodno isplaćene kamate naplatiti će se iz glavnice štednje,
 • prilikom obračuna kamate Banka obračunava i uplaćuje porez i prirez sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
 
AKTIVNA ŠTEDNJA
 
Aktivna štednja namijenjena je klijentima koji žele sigurno i postupno štedjeti na određeno razdoblje uz mogućnost višekratnih uplata i isplata tijekom ugovorenog razdoblja.
  
 
Karakteristike aktivne štednje:
 • oročena štednja uz mogućnost višekratnih uplata i isplata,
 • minimalan iznos oročenja potreban za ugovaranje iznosi 200,00 HRK ili 25,00 EUR,
 • atraktivne kamatne stope ovisno o visini depozita i roku oročenja,
 • ako deponent tijekom trajanja ugovora o oročenju dodatnom uplatom prijeđe u viši depozitni razred, od trenutka kada saldo iznosa depozita prijeđe u viši kamatni razred na cijeli iznos štednje primjenjuje se viša kamatna stopa, 
 • sigurnost fiksne kamatne stope te odabir valute oročenja,
 • minimalan rok oročenja je 3 mjeseca,
 • mogućnost automatskog obnavljanja oročenja,
 • mogućnost raspolaganja depozitom i prije isteka roka oročenja, bez naknade za prijevremeno razročenje uz obračun i isplatu kamate sukladno Odluci o kamatnim stopama Banke,
 • prilikom obračuna kamate Banka obračunava i uplaćuje porez i prirez sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
 
Depoziti, po deponentu, osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banka (DAB) do uključivo visine od 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja.