Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da Poslovnica Veneto Banke d.d. u Zagrebu na adresi Zvonimirova 78 prestala s radom dana 28.4.2017. godine.
Sve ugovorene proizvode i usluge Banke koje koristite nadalje će se voditi u Poslovnici Banke u Zagrebu na adresi Draškovićeva 58.
Za sva pitanja i postupanja vezano uz Vaše ugovorene proizvode i usluge u Banci kao i za obavljanje daljnjih aktivnosti u Banci, molimo Vas da kontaktirate Poslovnicu Banke u Zagrebu na adresi Draškovićeva 58 na slijedeće kontakte:
 poslovanje s građanima – 01/4802-556 i 01/4802-560
 poslovanje s korporativnim klijentima – 01/4802-617, 01/4802-603 i 01/4802-643
 direktor poslovnice – 01/4802-606

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da Poslovnica Veneto Banke d.d.u Zadru na adresi Veslačka 2 prestala s radom dana 31.05.2017. godine.
Sve ugovorene proizvode i usluge Banke koje koristite nadalje će se voditi u Poslovnici Banke u Splitu, na adresi Terzićeva 5.
Za sva pitanja i postupanja vezano uz Vaše ugovorene proizvode i usluge u Banci kao i za obavljanje daljnjih aktivnosti u Banci, molimo Vas da kontaktirate Poslovnicu Banke u Splitu na slijedeće kontakte:
 poslovanje s građanima – 021/383-312 i 021/682-165
 poslovanje s korporativnim klijentima – 021/689-199
 direktor poslovnice – 021/383-457

Ukoliko ste vlasnik transakcijskog računa, novčanim sredstvima možete raspolagati isplatom gotovine na bankomatima sljedećih banaka:
 Banka Kovanica d.d.
 Banka splitsko-dalmatinska d.d.
 BKS Bank d.d.
 Croatia banka d.d.
 Erste&Steiermarkische Bank d.d.
 Imex banka d.d.
 Istarska kreditna banka Umag d.d.
 Jadranska banka d.d.
 J&T banka d.d.
 Karlovačka banka d.d.
 KentBank d.d.
 Kreditna banka Zagreb d.d.
 Partner banka d.d.
 Podravska banka d.d.
 Primorska banka d.d.
 Samoborska banka d.d.
 Sberbank d.d.
 Slatinska banka d.d.

Ukoliko ste korisnik kreditnih proizvoda, molimo Vas da ispunjavate svoje ugovorne obveze na ugovoreni način te da i nadalje koristite kreditne kartice i uredno podmirujete mjesečne obveze.
Ukoliko ste vlasnik oročene štednje, ista se obnavlja sukladno ugovornim odredbama po kamatnoj stopi prema važećoj Odluci o kamatnim stopama koja je objavljena na internetskoj stranici Banke www.venetobanka.hr.
Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam ukazali te vjerujemo da ćemo i dalje imati uspješnu suradnju.

S poštovanjem,
Veneto banka d.d.