Građani

Veneto banka, Vama građanima, omogućava potpun i osoban pristup kao i kvalitetnu uslugu te brz pristup Vašim sredstvima u zemlji i inozemstvu.
OBAVIJEST POTROŠAČIMA O UVOĐENJU IBAN-a
IBAN PRIMATELJA – OBVEZAN PODATAK OD 01.06.2014.

KAMATNE STOPE U POSLOVANJU S FIZIČKIM OSOBAMA

Odlukom o kamatnim stopama Banke utvrđene su vrste i visina kamatnih stopa na kunske i devizne depozite po viđenju i oročene depozite te kreditne proizvode za domaće i strane fizičke osobe.
Odluka o kamatnim stopama kao i njihove izmjene i dopune dostupne su svim klijentima u svim poslovnicama Banke i na internetskoj stranici Banke www.venetobanka.hr.
  

Vezani sadržaj i preuzimanje dokumentacije