Građani

Veneto banka, Vama građanima, omogućava potpun i osoban pristup kao i kvalitetnu uslugu te brz pristup Vašim sredstvima u zemlji i inozemstvu.
OBAVIJEST POTROŠAČIMA O UVOĐENJU IBAN-a
IBAN PRIMATELJA – OBVEZAN PODATAK OD 01.06.2014.

NAKNADE U POSLOVANJU S FIZIČKIM OSOBAMA

Odlukom o naknadama Banke definirane su naknade za proizvode i usluge koje Veneto banka naplaćuje u poslovanju u zemlji i inozemstvu s domaćim i stranim fizičkim osobama.
Odluka o naknadama kao i njihove izmjene i dopune dostupni su svim klijentima u svim poslovnicama Banke i na internetskoj stranici Banke www.venetobanka.hr
 

Vezani sadržaj i preuzimanje dokumentacije

Arhiva naknada

Fizička osoba – potrošač može na zahtjev i bez naknade dobiti presliku Odluke o naknadama koja se odnosi na konkretan ugovorni odnos s Veneto bankom. 
Banka će fizičkoj osobi – potrošaču, na njegov zahtjev i bez naknade, učiniti dostupnim presliku Odluke o naknadama (na snazi i prethodno važećih unatrag pet godina) u roku od 15 dana od upućenog zahtjeva.