Poslovni subjekti

Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima

Odlukom o naknadama Banke definirane su naknade za proizvode i usluge koje Veneto banka naplaćuje u poslovanju u zemlji i inozemstvu s domaćim i stranim poslovnim subjektima.
Odluka o naknadama kao i njihove izmjene i dopune dostupni su svim klijentima u svim poslovnicama Banke i na internetskoj stranici Banke www.venetobanka.hr
 
Vezani sadržaj i preuzimanje dokumentacije

Arhiva