Zagreb, 3. kolovoza 2018. - Obavještavamo da su dana 3. kolovoza 2018. godine Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb kao društvo preuzimatelj (PBZ ili Društvo preuzimatelj) i VENETO BANKA d.d., Draškovićeva 58, Zagreb kao pripojeno društvo (Veneto banka ili Pripojeno društvo) sklopile Ugovor o pripajanju Veneto banke PBZ-u, a koji je predan sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu. Banke sudionici pripajanja uputile su Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za odobrenje pripajanja. Po ishođenju potrebnih regulatornih odobrenja, Ugovor o pripajanju bit će podnesen na odobrenje Glavnoj skupštini Pripojenog društva.

Dioničari Društva preuzimatelja koji drže najmanje dvadeseti dio dioničkog kapitala Društva Preuzimatelja mogu podnijeti zahtjev da se sazove Glavna skupština Društva preuzimatelja radi odobrenja Ugovora o pripajanju, te ukoliko navedeno ne bude zatraženo, Dioničari Društva preuzimatelja sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima mogu dobiti na uvid u dokumentaciju pripremljenu za potrebe pripajanja u poslovnim prostorijama PBZ-a u razdoblju od mjesec dana prije održavanja Glavne skupštine Pripojenog društva.

Veneto banka članica je PBZ Grupe od 12. srpnja 2018. godine, a PBZ je kao nadređena kreditna institucija u Grupi imatelj 100% udjela u dioničkom kapitalu Veneto banke koji iznosi 597.082.000,00 kuna i podijeljen je na 5.970.820 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna.

Izvršenim pripajanjem neće doći do povećanja dioničkog kapitala PBZ, niti će se vršiti zamjena dionica Društva preuzimatelja u zamjenu za dionice Pripojenog društva budući da PBZ drži sve dionice Veneto banke.

Po ispunjenju svih potrebnih regulatornih zahtjeva i aktivnosti, Privredna banka Zagreb d.d. namjerava do 30. listopada 2018. godine na efikasan način integrirati Veneto banku u svoj postojeći sustav. Okončanjem pripajanja, sadašnjim klijentima Veneto banke ponudit će se šira paleta proizvoda i usluga u poslovanju s građanima i poslovnim subjektima koje je razvila PBZ, te će se poduzimati i druge potrebne aktivnosti sukladno zahtjevima klijenata i tržišta.

Poslovanje klijenata Veneto banke tijekom cijelog procesa pripajanja odvijat će se u potpunosti nesmetano, te će o svim aktivnostima vezanim uz navedeni proces pripajanja biti redovito i na vrijeme obavješteni.

Privredna banka Zagreb d.d.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat ili click here to download the PDF file.