OPĆI UVJETI POSLOVANJA FIZIČKIH OSOBA
 
Općim uvjetima poslovanja uređuje se ugovorni odnos između Veneto banke i fizičkih osoba – potrošača kojima ona trajno ili povremeno pruža bankovne i ostale financijske usluge. 
Opći uvjeti poslovanja kao i njihove izmjene i dopune dostupni su svim klijentima u svim poslovnicama Banke i na internetskoj stranici Banke www.venetobanka.hr.
 

Vezani sadržaj i preuzimanje dokumentacije

ARHIVA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

 Fizička osoba – potrošač može na zahtjev i bez naknade dobiti presliku Općih uvjeta poslovanja koji se odnose na konkretan ugovorni odnos s Veneto bankom. 
Banka će fizičkoj osobi – potrošaču, na njegov zahtjev i bez naknade, učiniti dostupnim presliku Općih uvjeta poslovanja (na snazi i prethodno važećih unatrag pet godina) u roku od 15 dana od upućenog zahtjeva.
 

TRANSAKCIJSKO POSLOVANJE

DEPOZITNO I KREDITNO POSLOVANJE

KARTIČNO I DIREKTNO POSLOVANJE