OPĆI UVJETI POSLOVANJA POSLOVNIH SUBJEKATA

 
Općim uvjetima poslovanja uređuje se ugovorni odnos između Veneto banke i poslovnih subjekata kojima ona trajno ili povremeno pruža bankovne i ostale financijske usluge. 
Opći uvjeti poslovanja i kao i njihove izmjene i dopune dostupni su svim klijentima u svim poslovnicama Banke i na internetskoj stranici Banke www.venetobanka.hr.
 

Vezani sadržaj i preuzimanje dokumentacije

ARHIVA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Poslovni subjekt može na zahtjev dobiti presliku Općih uvjeta poslovanja koji se odnose na konkretan ugovorni odnos s Veneto bankom. 
Banka će poslovnom subjektu, na njegov zahtjev, učiniti dostupnim presliku Općih uvjeta poslovanja uz naplatu naknade sukladno važećoj Odluci o naknadama Banke.
 

TRANSAKCIJSKO POSLOVANJE

DEPOZITNO I KREDITNO POSLOVANJE

KARTIČNO I DIREKTNO POSLOVANJE