TRANSAKCIJSKI RAČUN ZA POSLOVNE SUBJEKTE

 
Otvaranjem transakcijskog računa u Veneto banci nudimo vam brzo i jednostavno obavljanje gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa u kunama i drugim valutama.
 
Sklapanjem Ugovora o otvaranju i vođenju transakcijskog računa s Bankom zaključujete Okvirni ugovor kojeg, uz Ugovor, čine dokumenti:
  • Opći uvjeti u obavljanju platnog prometa za poslovne subjekte Banke,
  • Posebni opći uvjeti koje ugovaraju Poslovni subjekt i Banka, ukoliko se ugovaraju posebne usluge po transakcijskom računu,
  • Odluka o kamatnim stopama Banke,
  • Odluka o naknadama Banke,
  • Terminski plan Banke.
 
Uz transakcijski račun nudimo Vam uslugu ugovaranja okvirnog kredita po transakcijskom računu.
 
Od 01. lipnja 2014. godine, IBAN (međunarodni bankovni račun) konstrukcija računa platitelja i primatelja obvezna je u nacionalnim i prekograničnim plaćanjima. 
Vaš IBAN dostupan je na Vašem Izvatku prometa i stanja transakcijskog računa.
 
Od 6. lipnja 2016. godine svi sudionici platnog prometa u Republici Hrvatskoj počinju raditi u skladu sa novim SEPA standardima. SEPA (Single Euro Payment Area) je jedinstveni platni sustav za plaćanja u EUR-ima, unutar i između zemalja članica EU/EEZ. 
 

PLATNI PROMET 

 
Platni promet u zemlji možete obavljati platnim nalozima predanim u svim poslovnicama Veneto banke te internetskim i mobilnim bankarstvom Veneto banke.
Platne naloge možete zadati unaprijed, a nudimo vam i mogućnost ugovaranja trajnih naloga.
Prekogranični i međunarodni platni promet možete obavljati platnim nalozima predanim u svim poslovnicama Veneto banke i internetskim bankarstvom Veneto banke.
Svi platni nalozi izvršavaju se u skladu s Terminskim planom Veneto banke.
 

POSLOVANJE S GOTOVINOM

 
Gotovinske uplate možete obavljati u svim poslovnicama Veneto banke i FINA-e kao i uplatom u DNT.
Gotovinske isplate možete provoditi u svim poslovnicama Veneto banke te putem Maestro debitne kartice. 
U svim poslovnicama Banke i FINA-e možete izvršiti gotovinsku uplatu temeljnog kapitala.
 

Za svako vaše pitanje, komentar ili savjet stojimo Vam na raspolaganju!