Krediti za poslovne subjekte

Veneto banka d.d. odobrava kredite različitih namjena i ročnosti ovisno o potrebama klijenata. Kamatna stopa ovisi o namjeni, bonitetu, ponuđenom osiguranju, roku otplate i poslovanju klijenta s bankom.

Vrste kredita

 • Kratkoročni krediti

Kratkoročni krediti do jedne godine koji mogu biti kunski ili kunski uz valutnu klauzulu.
Namjena kredita je financiranje trenutačnih potreba i održavanje kratkotrajne likvidnosti.
Prioritetni poslovi koje kreditiramo su proizvodnja i izvozni poslovi.
Način korištenja kredita - odjednom ili sukcesivno, prema zahtjevu klijenta.
Način povrata – jednokratno ili jednakim mjesečnim ratama.

 • Dugoročni krediti

Dugoročni krediti dulji od jedne godine koji mogu biti kunski uz valutnu klauzulu. Namjena kredita je financiranje razvoja poduzeća i dugoročnih ulaganja, financiranje investicijskih projekata.
Prioritetni poslovi koje kreditiramo su proizvodnja i izvozni poslovi.
Način korištenja kredita - odjednom ili sukcesivno, prema zahtjevu klijenta.
Način povrata – jednokratno, tromjesečno ili jednakim mjesečnim ratama.

 • Okvirni krediti

Okvirni krediti za češća odobravanja kratkoročnih kredita, akreditiva i garancija.

Garancije i Factoring

Banka brzo i jednostavno izdaje kunske i devizne garancije te otkup potraživanja.

Vrste garancija

 • ponudbene - garancija uz ponudu za javno nadmetanje
 • činidbene - služe kao instrument osiguranja izvršenja ugovornih obveza (za povrat avansa, za dobro izvršenje posla, za otklanjanje nedostataka u garantnom roku)
 • platežne - garancija za uredno plaćanje dobavljača, carinska garancija

Poslovi s inozemstvom

 • akreditivi
 • devizne doznake

Dodatne mogućnosti

Banka u ponudi ima i kredite koji se odobravaju po posebnim programima razvijenim u suradnji sa:

 • HBOR-om (Hrvatska banka za obnovu i razvoj)
 • Ministarstvom poduzetništva i obrta
 • Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka
 • Fondom za razvoj i zapošljavanje
 • HAMAG-om (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo)
 • HAMAG Bicro-m (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije)