OROČENA ŠTEDNJA ZA GRAĐANE

 
Štednjom stvarate sigurnost i omogućavate bezbrižniju budućnost za ostvarenje željenog cilja. Odabirom modela oročene štednje u Veneto banci Vaša ušteđevina je na sigurnom. 
 
Ovisno o Vašim potrebama i mogućnostima Banka je za Vas kreirala različite modele štednje u kunama i stranoj valuti te su Vam na raspolaganju:
 • Standardna štednja,
 • Rentna štednja,
 • Aktivna štednja.
 
STANDARDANA ŠTEDNJA
 
Standardna štednja namijenjena je klijentima koji žele sigurno štedjeti na određeno razdoblje uz povrat uloženih sredstava s uvećanjem za pripadajuću kamatu.
 
Karakteristike standardne štednje:
 • oročena štednja s jednokratnom uplatom,
 • minimalan iznos oročenja potreban za ugovaranje iznosi 500,00 HRK ili 100,00 EUR,
 • atraktivne kamatne stope ovisno o visini depozita i roku oročenja,
 • sigurnost fiksne kamatne stope te odabir valute oročenja,
 • minimalan rok oročenja je 1 mjesec,
 • mogućnost automatskog obnavljanja oročenja,
 • mogućnost raspolaganja depozitom i prije isteka roka oročenja, bez naknade za prijevremeno razročenje uz obračun i isplatu kamate sukladno Odluci o kamatnim stopama Banke,
 • prilikom obračuna kamate Banka obračunava i uplaćuje porez i prirez sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
 
 
RENTNA ŠTEDNJA
 
Rentna štednja namijenjena je klijentima koji žele sigurno štedjeti na određeno razdoblje te uz povrat uloženih sredstava ostvariti pravo na periodičnu isplatu kamata.
 
Karakteristike rentne štednje:
 • oročena štednja s jednokratnom uplatom,
 • periodična isplata kamate (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje),
 • minimalan iznos oročenja potreban za ugovaranje iznosi 3.500,00 HRK ili 500,00 EUR,
 • atraktivne kamatne stope ovisno o visini depozita i roku oročenja,
 • sigurnost fiksne kamatne stope te odabir valute oročenja,
 • minimalan rok oročenja je 3 mjeseca,
 • mogućnost automatskog obnavljanja oročenja,
 • mogućnost raspolaganja depozitom i prije isteka roka oročenja, bez naknade za prijevremeno razročenje uz obračun i isplatu kamate sukladno Odluci o kamatnim stopama Banke,
 • prilikom prijevremenog raskida rentne štednje, prethodno isplaćene kamate naplatiti će se iz glavnice štednje,
 • prilikom obračuna kamate Banka obračunava i uplaćuje porez i prirez sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
 
AKTIVNA ŠTEDNJA
 
Aktivna štednja namijenjena je klijentima koji žele sigurno i postupno štedjeti na određeno razdoblje uz mogućnost višekratnih uplata i isplata tijekom ugovorenog razdoblja.
  
 
Karakteristike aktivne štednje:
 • oročena štednja uz mogućnost višekratnih uplata i isplata,
 • minimalan iznos oročenja potreban za ugovaranje iznosi 200,00 HRK ili 25,00 EUR,
 • atraktivne kamatne stope ovisno o visini depozita i roku oročenja,
 • ako deponent tijekom trajanja ugovora o oročenju dodatnom uplatom prijeđe u viši depozitni razred, od trenutka kada saldo iznosa depozita prijeđe u viši kamatni razred na cijeli iznos štednje primjenjuje se viša kamatna stopa, 
 • sigurnost fiksne kamatne stope te odabir valute oročenja,
 • minimalan rok oročenja je 3 mjeseca,
 • mogućnost automatskog obnavljanja oročenja,
 • mogućnost raspolaganja depozitom i prije isteka roka oročenja, bez naknade za prijevremeno razročenje uz obračun i isplatu kamate sukladno Odluci o kamatnim stopama Banke,
 • prilikom obračuna kamate Banka obračunava i uplaćuje porez i prirez sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
 
Depoziti, po deponentu, osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banka (DAB) do uključivo visine od 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja.