TRANSAKCIJSKI RAČUN ZA GRAĐANE
 
Otvaranjem transakcijskog računa u Veneto banci nudimo Vam jednostavno obavljanje gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa u kunama i stranim valutama. Nakon otvaranja transakcijskog računa postajete korisnik Maestro debitne kartice.
 
Transakcijski račun omogućava Vam brz pristup Vašim sredstvima u svim poslovnicama Veneto banke uz sljedeće pogodnosti:
  • isplata gotovine na bankomatima u sustavu MBNet mreže bez naknade,
  • jednostavan pristup novcu internetskim i mobilnim bankarstvom,
  • ugovaranje trajnog naloga.
 
Platni promet u zemlji možete obavljati platnim nalozima predanim u svim poslovnicama Veneto banke te internetskim i mobilnim bankarstvom Veneto banke.
 
Svi platni nalozi izvršavaju se u skladu s Terminskim planom Veneto banke.
 
Od 01. lipnja 2014. godine, IBAN (međunarodni bankovni račun) konstrukcija računa platitelja i primatelja obvezna je u nacionalnim i prekograničnim plaćanjima. 
 
Od 6. lipnja 2016. godine svi sudionici platnog prometa u Republici Hrvatskoj počinju raditi u skladu sa novim SEPA standardima. SEPA (Single Euro Payment Area) je jedinstveni platni sustav za plaćanja u EUR-ima, unutar i između zemalja članica EU/EEZ. 
 

Za sve navedene pogodnosti i dodatne informacije obratite nam se osobno u poslovnicama Banke.

Informacije o zaštiti depozita