Uvjeti korištenja materijala s Internet stranica Veneto banke d.d.

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga te materijala s Internet stranica Veneto banke d.d. pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici materijala. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bismo izbjegli eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih.
Svako korištenje http://www.venetobanka.hr/ podložno je niže navedenim uvjetima.
Svi sadržaji objavljeni na http://www.venetobanka.hr/ vlasništvo su Veneto banke d.d. i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe te se ne smiju kopirati, reproducirati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog pristanka Veneto banke d.d..
Veneto banka d.d. će uložiti razumne napore da održi www. venetobanka.hr stranice potpuno funkcionalnima i da sve objavljene informacije budu točne i potpune, ali nije odgovorna za povremeno nefunkcioniranje stranica, eventualnu netočnost informacija, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa istima.
Stranicama http://www.venetobanka.hr/ se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju Veneto banka d.d.  direktno ne kontrolira već je na nju samo vezana te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontrolira.
Veneto banka d.d. zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www. venetobanka.hr u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Navedeni uvjeti odnose se na nekoliko segmenata:

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver programe koji prate posjete na mrežu te prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.
Tajnost podataka
Naglašavamo da prilikom posjete ovim stranicama, vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.
Na određenim mjestima unutar www. venetobanka.hr stranica i u određeno vrijeme, Veneto banka d.d. će prikupljati osobne podatke korisnika (ime, prezime, adresu, naziv tvrtke, telefonski broj, e-mail adresu, ...). Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika ove web stranice te u svrhu statističke obrade posjećenosti http://www.venetobanka.hr/ stranica. Veneto banka d.d. jamči da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim osobama.

Autorska prava

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Veneto banci d.d., ili je ustupljeno Veneto banci d.d., a u vlasništvu je trećih osoba. Veneto banka d.d.   također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Nadalje, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu Veneto banke d.d. ili u vlasništvu trećih osoba, a Veneto banka d.d. je nositelj licence. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Može se zatražiti dozvola za umnožavanje.
Svaka povreda istih prava, zlonamjerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uvjeta korištenja materijala s Internet stranica te će Veneto banka d.d.  materijalno i krivično goniti takvog počinitelja.

Jamstva i uskraćivanje prava

Materijal na ovoj web lokaciji je na raspolaganju bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih.
Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove web lokacije na svoju vlastitu odgovornost. Veneto banka d.d. ne jamči da će ova web lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati greške ili viruse, ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani.
Veneto banka d.d. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web lokacije, ili nečega što je u njoj objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.
Nadalje, Veneto banka d.d. ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, postupaka ovdje prikazanih, te ne jamči da korištenje informacija, proizvoda ili postupaka neće uznemirivati privatna prava.
Veneto banka d.d. ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njezinim Internet stranicama i te materijale treba uzeti "takvima kakvi jesu", te se Veneto banka d.d. ne smatra odgovornom za eventualne posljedice koje mogu proizaći iz drugačijeg tumačenja materijala na Internet stranicama. Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove Internet stranice, izrijekom prihvaćaju izvršiti naknadu Veneto banka d.d.  za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s Internet stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Točnost podataka

Svi podaci sadržani na našim Internet stranicama ne moraju biti u cijelosti potpuni niti ispravni. Veneto banka d.d. ne jamči potpunu točnost niti cjelovitost objavljenih podataka. U rijetkom slučaju pogreške Veneto banka d.d. će istu nastojati ispraviti u svom ažuriranju sadržaja Internet stranica. Točnost podataka objavljenih na Internet stranicama najviše ovisi o načinu iznošenja tih podataka u javno dostupnim izvorima. Veneto banka d.d. je na temelju vlastitih istraživanja i prikupljenih podataka upotpunila ili promijenila primjetno netočne podatke.
Kontrola

Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Možemo na Vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite na info@venetobanka.hr

Statistika poslužitelja

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statističke softver programe za upravljanje mrežom, koji se koriste za upravljanje ovim stranicama. Ti programi su standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi nam omogućuju utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, kakav preglednik je potrebno uvesti, učinkovitost strukture naše lokacije, te posjećenost naših stranica.
Odašiljanje poruka elektronskom poštom
Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva. Možda ćemo Vaš e-mail poslati drugim zaposlenicima koji mogu bolje odgovoriti na Vaša pitanja.

Linkovi

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da Vas sva preusmjeravanja s naših Internet stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, stranice i adrese na mreži se brzo mijenjaju, i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjerimo. Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi naše politike za zaštitu osobnih podataka, ili u vezi vaših iskustava s ovom Internet adresom, molimo da nam se javite na info@ venetobanka.hr

Istraživanja Veneto banke d.d.

Publikacije i sadržaj koje se nalaze na webu ili bilo koji njihov dio ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupnju bilo koje imovine ili prava. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije koje se iznose zasnivaju se na javnim statističkim i ostalim informacijama što potječu iz izvora u čiju se potpunost i točnost Veneto banka d.d. pouzdaje, ali za koje ne jamči. Utoliko su informacije, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovim publikacijama i web stranici podložni promjenama koje zavise o promjenama izvora informacija, kao i o promjenama koje nastupe od trenutka pisanja teksta do njegova čitanja. Svi vrijednosni papiri i ostale imovine što se spominju u ovim dokumentima i web stranici mogu biti predmetom zauzimanja pozicije od strane Veneto banka d.d.. Sve takve imovine i prava mogu nositi rizik na čiju procjenu stavovi izneseni u ovom dokumentu ne mogu utjecati. Dokument ili njegovi dijelovi ne mogu se kopirati ili na bilo koji drugi način reproducirati bez navođenja izvora.